Schnell Iberica服务中心为西班牙市场提供售后服务和备件支持。
2022年2月1日,Schnell Iberica 服务中心在Madrid metropolitan区成立,为西班牙市场的所有Schnell机器提供售后技术支持和备件服务。

西班牙技术服务呼叫中心已经做好了为用户提供服务的准备:安装Schnell新机器、机器维修、快速发送备件,专业技术人员服务
Schnell Iberica服务中心为我们带来了新挑战:加强Schnell在西班牙市场的存在,使其成为标杆公司,现代、创新的公司,提供技术支持和备件供应。


Schnell Iberica Asistencia
Lamisingo Iturria Kalea 1, 307
20305 - Irun - Gipuzkoa
España
tel: +34 943 571492
asistencia@schnelliberica.es
repuestos@schnelliberica.es
admin@schnelliberica.es
www.schnellgroup.es